O Arslanu

Biografija

Arslan Dučić (27)

Generalni menadžer domaće kompanije koja se bavi proizvodnjom softvera za inostrano tržište i diplomirani politolog trenutno na Master studijima.

Rođen 20.11.1992. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.  Dučić se nakon stečene diplome politologa na Univerzitetu u Sarajevu, 2017. godine uključuje u velike, profitabilne projekte u domaćoj kompaniji Tech 387 kao projekt menadžer. Već 2019. godine je postao jedan od ključnih ljudi u kompaniji, zahvaljujući vrijednom i predanom radu, gdje vodi tim od 10 mladih i dokazanih bh inžinjera softvera. 

Još 2012. godine je svoju pažnju i životni put usmjerio ka politici, a kandidaturu za Općinsko vijeće je javno objavio u decembru 2019. godine objavom Plana i programa mjera za Općinu Novo Sarajevo 2020. – 2024.

Arslanovi roditelji

Otac:

Zamo Dučić poginuo je na Jasen. Bio je komandant III bataljona 167 slavne motorizovane brigade Prvog korpusa, kao i komadant 101. motorizovane brigade. Kasarna u Krivajicima kod Olova nosi njegovo ime. Ratno priznanje ‘Zlatni Ljiljan’ posthumno mu je dodijeljeno 1995.godine, kao i cin majora kao nagrada za njegov doprinos odbrani grada Sarajeva i okoline. 1994.godine. U svojstvu komadanta predao raport ratnom predsjedniku BiH i vrhovnom komadanru Aliji Izetbegovicu. Tokom 2008. godine se vodila rasprava o tome da bi jedna ulica u Sarajevu trebala da nosi ime Zame Dučića. 

Majka:

Merima Dučić je samohrana majka, porijeklom iz Zaklopače – Vlasenica, kao student doselila u Sarajevu početkom 80 – tih godina. Merima je u periodu 1992. – 1994. godine bila pripadnik ARBiH. Nakon pogibije supruga se demobilisala. Tokom agresije na BiH, osim supruga, agresori su joj ubili oca, dva brata, maloljetnog sina i kćerku od braće, zeta i  još mnogobrojnu familiju. Danas živi kao penzioner i domaćica u Sarajevu.

Arslanovo djetinstvo i školovanje

Arslan je rođen na Hrasnom brdu 20. novembra 1992. godine u jeku agresorskih napada na Sarajevo i naselje koje se položajem nalazi iznad stadiona Grbavice, Bio je energično i nestašno djete. Njegovi roditelji su bili aktivni pripadnici ARBiH i nisu iskoristili mogućnost da se odsele iz BiH, već su hrabro sa novorođenim sinom ostali na prvim linijama odbrane grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. 

Sa 12 godina, Arslan se sa majkom doselio na Grbavicu, nakon što su stanovali na Otoci punih 10 godina. Završio je Osnovnu školu “Osman Nakaš” koja se nalazi na Čengić Vili, nakon čega upisuje Gimnaziju na Dobrinji. Gimnazija mu je pomogla da pozitivno usmjeri svoju energiju i da se društveno i obrazovno uzdigne. Završio je 2013. godine, nakon čega je pod utjecajem svojih želja i emocija upisao Fakultet političkih nauka u Sarajevu – odsjek politologija. Tokom svojih godina na fakultetu, Arslan je redovno radio na poslovima novinara.

Arslanov radno iskustvo

Netom nakon završetka fakulteta Arslan Dučić je počeo raditi na poslovima projekt menadžera u privatnoj domaćoj kompaniji Tech 387 koja kao primarnu djelatnost ima proizvodnju kvalitetnog softvera za računare i mobilne uređaje. Nakon izuzetno uspješnih 2 godine rada i razvoja na poziciji projekt menadžera napredovao je u rukovodioca tima i nastavio nizati uspjehe na poslovnom planu. Pod svojim nadzorom, kontrolom i upravom tokom rada na visokosoficiranim projektima je imao više od 30 mladih inženjera. Trenutno vodi projekt čija je vrijednost nekoliko miliona dolara, a koji se razvija za naručioce iz SAD.

Arslanova ekspertiza iz oblasti timske organizacije

Godine 2018. Arslan je pripremio i objavio stručnu publikaciju na našem jeziku iz oblasti procesa razvoja softvera – Informacionih tehnologija. Radi se o priručniku široko korištene i rasprostranjene svjetske metodologije “Scrum”, koji je prilagođen za ljude koji ne koriste strane jezike u BiH i regionu.  U ovom priručniku Arslan je i objasnio faze agilnog razvoja softvera koje doprinose povećanju profita, optimizaciji utroška radne snage i povečanju povjerenja i zadovoljstva između klijenta i kompanije koja proizvodi za klijenta.

Arslan je trenutno u procesu pisanja i prve knjige koja će se osvrnuti na upravljanje ljudskim resursima unutar moderne kompanije na teritoriji Balkana i koja se bavi proizvodnjom softvera. Knjiga će se osvrnuti i pokušati približno objasniti nekoliko bitnih faza: intervjua, formiranja kompatibilnih timova i uvođenja savremenih metoda rada u skladu sa mentalitetom i navikama ljudi koji žive na našem teritoriju. Objavljivanje je planirano za februar 2021. godine.